O konferencji

To już IV edycja konferencji! Cykliczne wydarzenie skierowane jest do specjalistów BHP mających styczność z procesem spawania, do pracodawców oraz wszystkich pracowników związanych z branżą spawalniczą. Udział uczestników w wydarzeniu jest bezpłatny. Na konferencję zapraszamy:

  • inspektorów BHP,
  • społecznych inspektorów pracy,
  • głównych inżynierów spawalnictwa,
  • mistrzów zmian,
  • kierowników produkcji,
  • głównych spawalników.

Program konferencji

Kliknij w tytuł i dowiedz się więcej na temat prelegenta!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Jacek Pagieła

Trener, główny specjalista ds.  BHP lider projektów szkoleniowych. Jako trener pracuje od 1996 r. Asystent w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Wydziału Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, współzałożyciel Centrum Szkoleniowego Dexteritas.  Jest liderem zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresy BHP i pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach projektu „Idealny Biznes” przy Centrum Rozwoju Firm w Warszawie. Autor artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa pracy oraz jakości szkoleń. Uczestnik konferencji naukowych organizowanych między innymi przez TNOiK czy Politechnikę Łódzką. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych to prawna ochrona pracy, kultur bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, dydaktyka i organizacja szkoleń, postępowanie powypadkowe.

Grzegorz Grymel

Kierownik oddziałów Katowice, Wrocław, Menedżer Produktów Działu Przemysłowych Części Zamiennych w firmie ROBOD S.A. To skuteczny kierownik zarządzający zespołem sprzedaży w Katowicach i Wrocławiu; doświadczony menedżer produktów MRO, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych oraz produktów ochrony osobistej. Biegły w obsłudze i nadzorowaniu obiektów przemysłowych od strony technicznej. W firmie ROBOD S.A. od 3 lat prowadzi doradztwo techniczne oraz szkolenia wewnętrzne z zakresu MRO.

mgr inż. Andrzej Kowalkow

Absolwent Politechniki Czestochowskiej, Były pracownik HUTY CZĘSTOCHOWA SA; Współwłaściciel Biura SYSTEM Sp. J.; Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (aktualne prace przy opracowaniu normy ISO/ DIS 45001 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wytyczne i wymagania ); Członek Komitetu Technicznego Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy; Państwowym Instytucie Badawczym; Auditor wiodący Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. - od roku 2004 ; Autor projektu EFS „Śląska Akademia Audytorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; W ramach programu Leonardo da Vinci wykonawca i współautor modułu szkoleniowego w projekcie pt:. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach hutniczych w aspekcie integracji Polski z  Unią Europejską”; Współautor poradnika wydawnictwa VERLAG DASHÖFER dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy „Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością”; Wykładowca i autor szeregu publikacji w dziedzinie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Adam Jabłoński

Dyrektor ds. Marketingu w FILTER SERVICE Sp. z o.o., Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, Członek Rady Zarządzającej CIOP PIB, Członek Komitetu ds. Bezstronności ITT CERTEX, Członek Komitetu Doradczego Polskiej Platformy Technologicznej – Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Absolwent: Akademii Muzycznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi, Podyplomowych studiów „ Marketing” na Uniwersytecie Łódzkim. W branży BHP od 1995 roku. Ze względu na profil produkcji spółki FILTER SERVICE wyspecjalizował się w doradztwie w zakresie prawidłowego doboru i użytkowania środków ochrony dróg oddechowych. Jako wykładowca brał udział w wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach dotyczących doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Organizatorami takich wydarzeń były między innymi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Państwowa Inspekcja Pracy oraz poszczególne przedsiębiorstwa w ramach „dni bezpieczeństwa” lub szkoleń okresowych.

mgr inż. Piotr Kubala

Specjalista ds. BHP w firmie RAFAKO, która zajmuje się projektowaniem i produkcją kotłów dla energetyki i przemysłu oraz instalacji ochrony środowiska. Dba o bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy, jednak szczególną wagę przykłada do innowacyjnych rozwiązań poprawiających komfort prac spawalniczych, szczególnie tych, które wykonywane są w sytuacjach nietypowych.

Piotr Kruk

Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie KEMPER GmbH. Przez ostatnie lata z sukcesem rozwinął sieć sprzedaży w 21 krajach Europy Środkowo-Wschodniej u niemieckiego produkcenta gratowarek do blach. Dzisiaj ten sukces powtarza w firmie KEMPER, która jest światowym liderem z produkcji urządzeń do filtrowentylacji dymów spawalniczych. Jest odpowiedzialny za rozwój sieci sprzedaży, a produktowo za duże projekty filtrowentylacji przestrzennej oraz systemów odciągu punktowego dymów spawalniczych. Posiada duże doświadczenie sprzedażowe i marketingowe, a znajomość 8 języków obcych znacznie ułatwia poruszanie się po rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

mgr inż. Marzena Wilk

Specjalista ds. BHP, praktyk, autorka wielu publikacji nt. bezpieczestwa pracy oraz prac spawalniczych. W jej kręgu zainteresowań znajdują się przede wszystkim zagrożenia wystęujące przy różnych technikach spawania, ale również zagrożenia występujące przy pracach transportowych czy przy maszynach. Podczas konferencji przybliży praktyczne aspekty zagrożeń występujących przy spawaniu metodą MAG

prof. zw. dr hab. inż. Marek Trombski

Zarówno doskonały teoretyk jak i praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa oraz projektowania maszyn roboczych, człowiek jakich już mało. Jego specjalności naukowe to: mechanika stosowana oraz budowa i eksploatacja maszyn, zaś główne zainteresowania to: wytrzymałość materiałów i konstrukcji, dynamika maszyn i urządzeń.

mgr inż. Jakub Roch Karpowicz

Konstruktor specjalizujący się w bezpieczeństwie pracy i spawalnictwie, inżynier z doświadczeniem w zakresie projektowania maszyn ale i też ich remontów.

dr inż. Damian Hadryś

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Wydziału Nauk Technicznych oraz Kierownik Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Jako autor i współautor opublikował około 60 publikacji oraz uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W swojej pracy naukowej zajmuje się techniką mikrostrumieniową w spawalnictwie, a wśród jego zainteresowań są: techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia fizyczne w środowisku pracy oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo w eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych.

Bezpieczna Praca Spawacza - wcześniejsze edycje

3 udane edycje
330 zadowolonych uczestników
22 prelegentów
13 sponsorów

Partnerzy konferencji

Zapisy na wydarzenie zostały zamknięte!Wstęp i zasady uczestnictwa

Konferencja odbędzie się 18 maja 2016 r. w Katowicach przy al. Bolesława Krzywoustego 9 (aula w budynku WSZOP).

Aby uzyskać wstęp na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Każdy uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymuje BEZPŁATNIE możliwość udziału w konferencji, tj. uczestnictwo w wykładach, drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka), pakiet materiałów konferencyjnych, materiały prelegentów zostaną udostępnione online.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!